Hulp bij uitstel betaling

€ 275,00

Uitstel van premiebetaling

Het uitstellen van de betaling van de pensioenpremies kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoewel dit een eenvoudige maatregel lijkt, zitten er toch haken en ogen aan. Het stoppen van het betalen van de pensioenpremies kan enkel en alleen in goed overleg met de pensioenuitvoerder - de verzekeraar of het pensioenfonds. Je zult goede afspraken moeten maken over rentevergoedingen en eventuele betaalboetes.

 

Laater helpt graag om dit goed te regelen.

 

Onderstaand kunt u de opdrachtbevesting invullen en eventueel de machtiging al meesturen. Zodat we direct voor u aan de slag gaan.

 

Het bedrag is een voorschot voor twee uur werk. Hierin maakt u kennis met uw pensioenadviseur, leggen we de procedure uit. Daarnaast leggen we contact aan de hand van de machtiging met de pensioenuitvoerder om hen op de hoogte te brengen van uw verzoek tot uitstel van betaling. We brengen u op de hoogte van de precieze voorwaarden en spelregels van uw pensioenuitvoerder. Daarbij adviseren wij u hoe het beste te handelen.

 

We verwachten in deze twee uur een groot deel van het werk te kunnen doen. Gezien de onzekerheid kunnen we hier geen vaste prijs voor afgeven. Mochten onze werkzaamheden de twee uur overstijgen overleggen we met u.

 

Extra uren zullen tegen een uurtarief van € 150,- excl. btw worden uitgevoerd.

Opdrachtbevestiging

 

Door onderstaand vakje aan te kruisen geeft bovenstaande contactpersoon namens de werkgever opdracht aan Laater B.V. om werkgever bij te staan bij de procedure tot tijdelijke uitstel van de betaling van de pensioenpremies. De contactpersoon bevestigt dat hij/zij bevoegd is om deze opdracht aan Laater B.V. te verstrekken.

De werkwijze is aan de werkgever uitgelegd en is nader beschreven op de website www.pensioenpremiehulp.nl.

De algemene voorwaarden van Laater zijn op al onze werkzaamheden van toepassing.

    

U kunt het onderstaande machtigingsformulier vooraf invullen en met de opdrachtbevestiging meesturen. 

  1. download onderstaand bestand onder: download machtigingsformulier;
  2. Vul deze in en druk de machtiging af op uw briefpapier;
  3. Scan het formulier in en sla het formulier op;
  4. Ga hierboven naar Machtigingsformulier "kies bestand" en kies het door u opgeslagen formulier.

We kunnen zo sneller voor u aan de slag.

 

download machtigingsformulier (invulbaar pdf)

Machtiging t.b.v. Pensioenuitvoerder
PDF – 87,1 KB