Adviestraject pensioenregeling

€ 995,00

Hierboven kunt u het adviestraject aanvragen. Let op dat u alle vragen juist beantwoord.

 

  • Bij de keuze voor uw pensioenuitvoerder ziet de bijbehorende basisprijs verschijnen. Met een aantal uitvoerders zijn afspraken gemaakt waardoor tarieven lager kunnen zijn.

  • Het genoemde tarief voor het adviestraject is een basisprijs. Deze prijs geldt voor werkgevers tot 10 werknemers per pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Zijn er meer werknemers, dan geldt er een opslag. Bij méér dan 100 werknemers maken we een maatwerkofferte; neemt u dan contact met ons op.

  • Heeft uw bedrijf een ondernemingsraad, dan zijn er door ons extra werkzaamheden te verrichten en ook dan vragen we een opslag.

  • Bij "aantal" geeft u het aantal pensioenregelingen aan waarvoor het adviestraject wordt aangevraagd. Voor iedere pensioenregeling (basisregeling, excedentregeling, etc.) worden apart kosten in rekening gebracht.

 

Vergeet u niet onder aan deze pagina de opdrachtbevestiging in te vullen. Dit vraagt 2 minuten van uw tijd.

 

U geeft aan Laater opdracht een pensioenuitadvies te geven in verband met de (tijdelijke) betalingsonmacht voor de betaling van de pensioenpremies. De werkwijze is uitgelegd aan de werkgever en is tevens weergegeven op de website www.pensioenpremiehulp.nl.

 

U kunt nu of in een later stadium (nog) de keuze maken om buiten de schriftelijke communicatie richting uw werknemers ook nog kiezen voor videopresentaties op individueel of groepsniveau. Klik deze hieronder aan en voeg ze toe aan uw winkelwagen.

Opdrachtbevestiging

 Door onderstaand vakje aan te kruisen geeft bovenstaande contactpersoon namens de werkgever opdracht aan Laater B.V. om een pensioenadvies uit te brengen inzake het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het niet meer volledig kunnen betalen van de pensioenpremies. De contactpersoon bevestigt dat hij/zij bevoegd is om namens de werkgever deze opdracht aan Laater B.V. te verstrekken.

De werkwijze is aan de werkgever uitgelegd en is nader beschreven op de website www.pensioenpremiehulp.nl.

De algemene voorwaarden van Laater zijn op al onze werkzaamheden van toepassing.

    

U kunt het onderstaande machtigingsformulier vooraf invullen en met de opdrachtbevestiging meesturen. 

  1. download onderstaand bestand onder: download machtigingsformulier;
  2. Vul deze in en druk de machtiging af op uw briefpapier;
  3. Scan het formulier in en sla het formulier op;
  4. Ga hierboven naar Machtigingsformulier "kies bestand" en kies het door u opgeslagen formulier.

We kunnen zo sneller voor u aan de slag.

 

download machtigingsformulier (invulbaar pdf)

Machtiging t.b.v. Pensioenuitvoerder
PDF – 87,1 KB