De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid

 

Noodmaatregel

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Sinds begin april is de NOW-regeling voor werkgevers beschikbaar. In de NOW-1-regeling wordt een tegemoetkoming uitgekeerd voor een bepaald percentage van de loonsom. Bij de bepaling van de hoogte van de loonsom wordt een 30% opslag toegepast, ondermeer voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Kern van de NOW-regeling is dus dat de premiepremie normaal wordt doorbetaald.

De NOW-2-regeling kent een opslag van zelfs 40% bovenop de loonsom.

NOW-regeling niet altijd passend

Wanneer de werkgever niet (volledig) in aanmerking komt voor de NOW-regeling en/of de NOW-regeling is niet voldoende voor de doorbetaling van de pensioenpremies, dan ontstaat er alsnog een pensioenprobleem. Er zijn dan kortgezegd twee opties voor de werkgever: de pensioenregeling stopzetten of de pensioenregeling versoberen.

 

NOW-1: Vaak niet voldoende

Wij denken dat in in een aantal gevallen de NOW-regeling niet voldoende zal zijn om de loonkosten + de sociale lasten + de bijkomende kosten + de pensioenpremie te dekken.

Over het algemeen zijn de extra lasten bovenop het brutoloon voor de werkgever ongeveer 20%. Dat zijn de sociale lasten, het vakantiegeld, de reiskostenvergoeding en dergelijke. Pensioenpremie komt daar nog eens bovenop en bedraagt gemiddeld in Nederland zo'n 15% van de loonsom. Totaal dus zo'n 135% van het brutoloon.

Klik voor vergroting

De NOW-1-regeling dekt maximaal 90% van het brutoloon. Er wordt rekening gehouden met een opslag van maximaal 30%. Totaal is dit dus 90% x 1,3 = 117%. Er is dus een tekort van zo'n 18%. Die zal de werkgever toch echt zelf op moeten hoesten. En dan gaan we er al van uit dat de maximale bijdrage van 90% wordt verkregen.

NOW-2: Verbetering

Bij de NOW-2-regeling is de opslag 40%. Dat is dus al een verbetering ten opzichte van de NOW-1-regeling. Maar nog steeds kan het zijn dat je als werkgever geld tekort komt op de pensioenpremie te blijven betalen.

Ook hier maximaal 90% van het loon, maar nu met de 40% opslag. Totaal dus 90% x 1,4 = 126%.

klik voor vergroting

Informatie over de NOW-1-regeling

 

Websites met meer informatie over de NOW-regeling