Aanpassen van de pensioenregeling

 

Stoppen met de pensioenregeling

Het geheel stopzetten van de pensioenregeling is in principe een aller-uiterste maatregel. De deelnemers worden hierdoor onevenredig hard geraakt omdat ook het werknemersdeel van de pensioenpremie komt te vervallen. Maar ook de – wellicht noodzakelijke – risicodekkingen voor bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen worden dan beëindigd. In tijden van het coronavirus is dat juist een ongewenste situatie!

 

Deelnemersbijdrage

Bij het vervallen van de deelnemersbijdrage aan de pensioenregeling, wordt dit deel als brutoloon aan de werknemer uitgekeerd. Dat levert per saldo dus geen besparing op. Sterker nog: dit heeft als gevolg dat de sociale lasten voor de werkgever toenemen.

 

Juridische consequenties

Het geheel stoppen van de pensioenregeling zal ook juridisch lastiger te regelen zijn. De werknemers zullen hiermee moeten instemmen, evenals een ondernemingsraad als die van toepassing is. Het eenzijdig stopzetten van de pensioenregeling door de werkgever vergt een juridische krachttoer.

Versoberen van de pensioenregeling

Het versoberen van de pensioenregeling is een veel charmantere oplossing. Hierbij kan tenminste het werknemersdeel van de pensioenpremie doorbetaald blijven worden. Zo wordt er toch nog (een stukje) pensioen opgebouwd. Ook kunnen de risicodekkingen in stand blijven en blijft de zorg voor eventuele nabestaanden bestaan. Daarnaast is de verwachting dat de coronacrisis een tijdelijke situatie is. Wanneer we deze – en de vervolgeffecten – weer achter de rug hebben dan kunnen we weer terugkeren naar de oude situatie.

Laater heeft een uitgekiende oplossing uitgewerkt waarbij de belangen van zowel de werkgever als van de werknemers worden behartigd.

Hulp van Laater

Laater helpt je graag. Laten we hierover eerst telefonisch overleggen wat wel en wat niet mogelijk is. Neem contact met ons op om onbedoeld onjuist handelen te voorkomen. Het eerste gesprek is natuurlijk zonder kosten.