Doorrekeningen

 

Hieronder staan vier voorbeeldbedrijven van verschillende grootte waarbij we een doorrekening hebben gemaakt van een mogelijke versobering van de pensioenregeling.

 

Uitleg van de afkortingen:

Premie OP = Premie voor het ouderdomspensioen
Premie NP = Premie voor het nabestaandenpensioen (dus bij overlijden)
Premie Anw = Premie voor verzekering Anw-hiaat (aanvulling bij overlijden)
Premie PVI = Premie voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI is de wat ouderwetse afkorting)
WN-bijdrage = Werknemersbijdrage

Voorbeeldbedrijf met 93 medewerkers

De verlaging van de pensioenpremie bedraagt hier ruim 90%.

Voorbeeldbedrijf met 1 medewerker

De verlaging van de pensioenpremie bedraagt hier bijna 90%.

Voorbeeldbedrijf met 16 medewerkers

De verlaging van de pensioenpremie bedraagt hier ruim 82%. Deze verlaging is relatief "beperkt" doordat een vrij groot deel van de totale oorspronkelijke premie door de deelnemers betaald wordt.

Voorbeeldbedrijf met 313 medewerkers

De verlaging van de pensioenpremie bedraagt 92%.