De huidige coronacrisis zorgt bij een aantal werkgevers voor grote liquiditeitsdruk. Als gevolg van deze liquiditeitsdruk kan de betaling van de pensioenpremie in het gedrang komen.

 

Denken in oplossingen

Werkgevers die de pensioenpremie niet (helemaal) meer kunnen betalen als gevolg van de huidige economische situatie hebben een aantal oplossingsmogelijkheden. 

Laater helpt werkgevers in deze situatie graag. We hebben daarvoor snelle, efficiënte en kostenbewuste oplossingen bedacht. Daarbij denken we zowel aan de belangen van de werkgever als aan de belangen van de werknemers.

Laten we eerst telefonisch overleggen wat wel en wat niet mogelijk is. We zijn bereikbaar op 0888 - 777 999. Het eerste gesprek is natuurlijk zonder kosten.

Stoppen of uitstellen van de betaling van de pensioenpremie

Het gemakkelijkst is misschien om gewoon te stoppen met het betalen van de premie. De consequenties van het zelf opschorten van de betaling van pensioenpremies kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat komt omdat er in de wet allerlei regels zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat deze premies juist wèl betaald worden.

Een tijdelijke afspraak met de pensioenuitvoerder om de pensioenpremies uit te stellen is wel vaak mogelijk. Maar dat moet wel in goed en zorgvuldig overleg. Zowel verzekeraars als pensioenfondsen hanteren hiervoor eigen regels. Daarbij ziet De Nederlandse Bank erop toe dat dit uitstel van betaling wel volgens de regels verloopt.

Aanpassen van de pensioenregeling

Het geheel stopzetten van de pensioenregeling is in principe een aller-uiterste maatregel. De deelnemers worden hierdoor onevenredig hard geraakt omdat ook het werknemersdeel van de pensioenpremie komt te vervallen. Maar ook de – wellicht noodzakelijke – risicodekkingen voor bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen worden dan beëindigd. In tijden van het coronavirus is dat juist een ongewenste situatie!

Het versoberen van de pensioenregeling is een veel charmantere oplossing. Hierbij kan het werknemersdeel van de pensioenpremie doorbetaald blijven worden. Zo wordt er toch nog (een stukje) pensioen opgebouwd. Ook kunnen de risicodekkingen in stand blijven en blijft de zorg voor eventuele nabestaanden bestaan. Daarnaast is de verwachting dat de coronacrisis een tijdelijke situatie is. Wanneer we deze – en de vervolgeffecten – weer achter de rug hebben dan kunnen we weer terugkeren naar de oude situatie.

NOW-regeling van de overheid

Sinds begin april is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling) voor werkgevers beschikbaar. In de NOW-regeling wordt een tegemoetkoming uitgekeerd voor een bepaald percentage van de loonsom. Bij de bepaling van de hoogte van de loonsom werd in de NOW-1-regeling een 30% opslag toegepast, in de NOW-2-regeling een opslag van zelfs 40%. Deze opslag is ondermeer bedoeld voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie.

Kern van de NOW-regeling is dus dat de pensioenpremie normaal wordt doorbetaald.

Laater is een pensioenadviesbedrijf voor uitsluitend de zakelijke markt. Laater heeft vestigingen, in Breda, in Veghel, in Assen en in Den Haag. Laater werkt landelijk. Laater heeft ook een eigen website: www.laater.nl

Laater is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54150531 en heeft een vergunning voor adviseren in pensioenregelingen bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12041219. Laater is tevens aangesloten bij het Klachteninstuut  KIFID onder nummer 300.015147.

Op alle werkzaamheden van Laater zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien via deze link.